องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเป็นเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา