องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพนธ์รายงานการประชุมประชาคมการรับฟังวามคิดเห็นขอประชาชน โครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารระกอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าละหาน


    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา