องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ขอประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน ลูกจ้าง และมาตรการป้อกันแลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ .ศ. 259


    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา