องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมขงข้าราชการกาเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร


    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา