องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จริธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา