องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารในเ

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารในเ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา