องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา