องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา