องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา