องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2555