องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา