องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือ

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 21  กันยายน พ.ศ. 2560  นายทองปักษ์  มาพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นางสาวรัชนี  ชัยวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  นำคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลละหานนาเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละหานนา

    เอกสารประกอบ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา