องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลละหานนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนาและโรงพยาบาลแวงน้อย ดำเนินกิจกรรมโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุตำบลละหานนา ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม

    เอกสารประกอบ โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา