องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา