องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา