องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.3โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.3โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา