องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา