องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ต.ค.2560.-มี.ค.2561)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ต.ค.2560.-มี.ค.2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา