องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา