องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา