องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.61)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.61)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา