องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ปีงบ 2561 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ปีงบ 2561 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา