องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา