องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา