องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข้อบัญญัติตำบล/ข้อบังคับตำบล


ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา