องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนก

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 

    เอกสารประกอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนก
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา