องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา