องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ บ้านละหานนา

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ บ้านละหานนา (ช่วงต่อจากถนนเดิมจาก รพ.สต.ละหานนาไปหมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองเจริญ)

    เอกสารประกอบ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ บ้านละหานนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา