องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้า

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ฯ (ช่วงบ้านนายจำปี นาไพวัน ไปทางวัดเรไร)

    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา