องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ฯ

    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา