องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา