องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14

    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา