องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ 11 – บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 (บริเวณนานายประเดิม นุชเนื้อ)      เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา