องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเท

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้า-หลักปากบ่อ บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14      เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเท
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา