องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็น

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางหนองสะแบง๒ หมู่ที่ ๑๔     เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็น
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา