องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายทางบ้านห

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายทางบ้านหญ้าคา ม.7 ต.ละหานนา-บ.โนนศิลา ต.แวงน้อย    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายทางบ้านห
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา