องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา