องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา