องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต


แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา