องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.-ธ.ค.2561)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.-ธ.ค.2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา