องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา