องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560 )

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560 )


    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา