องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ก.ค.- ก.ย.2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ก.ค.- ก.ย.2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา