องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ

    รายละเอียดข่าว

ตารางจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน    เอกสารประกอบ ตารางจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา