องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา