องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านคล

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา