องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบ

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 (ภายในหมู่บ้าน)    เอกสารประกอบ ราคากลางระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา