องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9    เอกสารประกอบ ราคากลางเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา