องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางจ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาลภายในตำบลละหาน

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาลภายในตำบลละหานนา จำนวน 6 บ่อ    เอกสารประกอบ ราคากลางจ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาลภายในตำบลละหาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา