องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนถาวร หมู่

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16    เอกสารประกอบ ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนถาวร หมู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา